Partneři

Pořádá ArtProm ve spolupráci s ART Prometheus za finanční podpory hl.m. Prahy ve výši 1 000 000 Kč, Státního fondu kultury ČR, Ministerstva kultury ČR, Česko-německého fondu budoucnosti, Acción Cultural Española (AC/E), Polského insitutu v Praze, Městské části Praha 7, Velvyslanectví Španělska a Nadace Život umělce.